ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

852

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy ohledně vrácení členských příspěvků, sdělujeme následující informaci.

Do konce června 2020 probíhají tréninky a poté Výkonný výbor PKLit bude řešit finanční vypořádání se zaplacenými čl. příspěvky za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Sledujte  www.pklit.cz, zde budou informace k této záležitosti sděleny v průběhu měsíce července 2020.

PKLit, z. s.