Členské příspěvky

0
930

Výkonný výbor Plaveckého klubu Litoměřice, z. s. schválil výši členských příspěvků pro školní rok 2017/2018 v následující výši:

U dětí zařazených do družstev s vypsanými výcvikovými hodinami 1hodina týdně (rodiče+děti, předškoláčci, prvňáčci): 3000,- Kč za školní rok

U dětí zařazených do družstev s vypsanými výcvikovými hodinami 2-3hodiny týdně (druháčci, přípravka, zdokonalovací): 4000,- Kč za školní rok

Závodní družstvo A+B: 6400,- Kč za školní rok

Všechny členské příspěvky se mohou hradit najednou do 20.9.2017, nebo rozděleně do dvou splátek a to ½ do 20.9.2017 a ½ do 15.2. 2018 převodem na účet Plaveckého klubu. Pokyny pro zaplacení a částkou rovnající se ½ ročního poplatku obdrží každé dítě od svého vedoucího družstva.

Termín zaplacení: do 20.9.2017

Možnost platby je pouze převodem !

Pokyny pro platbu převodem:

  • Číslo účtu: 2000521593/2010
  • Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  • Specifický symbol: 1 pokud požadujete potvrzení pro zdravotní pojišťovnu
  • Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení  dítěte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here