NÁBOR DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

1157

Informace k náborům do kurzů plavání pro školní rok 2019/2020

 Plavecký klub zahajuje nábory od 2.9.2019 a to dle rozpisu výcvikových hodin, které jsou zveřejněny na stránkách klubu (www.pklit.cz).

 Pokud je u daného kurzu napsáno, že je „obsazeno“, nábor již nebude probíhat.

 V případě zájmu o kurz plavání se dostavte v uvedený den s dítětem a to 20 minut před zahájením výuky.

Vezměte s sebou plavky, ručník, mýdlo event. plavecké brejličky (pokud máte, není podmínkou) a vyplněnou přihlášku. Tu naleznete na webových stránkách plaveckého klubu.

Cvičitelé si dítě převezmou a poskytnou bližší informace.

 Nábory budou probíhat do doby obsazení jednotlivých družstev.