Pozvánka na VH klubu.

472

Pozvánka:

na zasedání valné hromady spolku Plavecký klub Litoměřice IČO: 26681510 se sídlem Daliborova 2078/7, 41201 Litoměřice vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, která se bude konat ve čtvrtek 26. 1. 2023 od 17.00 hod. v zasedací místnosti technických služeb města Litoměřice adresa Technická 2335/1 41201 Litoměřice s následujícím pořadem jednání:

1. Schválení účetní uzávěry za rok 2022

2. Odstoupení stávajících členů výkonného výboru spolku

3. Volba nových členů výkonného výboru spolku

4. Diskuze

5. Závěr

V Litoměřicích dne 3.1.2023       Mgr. Štěpán Šetek předseda vv Plaveckého klubu Litoměřice z.s.