Pravidla pro vstup do bazénu

1022

 

Doložené údaje o absolvování posledního vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování že u očkování uplynulo:
I. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku ( dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
II. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu posle SPC nejméně 14 dní,
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
Výše uvedené se nevztahuje na děti do 6 let.

Ať děti mají tyto formality v baťohu a v případě požádání se jimi prokazují u vstupu.

Zde přikládáme formulář ke stažení, který je též možné použít

čestné prohlášení covid 19