Úhrada členských příspěvků 2.pololetí

1040

INFORMACE PRO RODIČE

Již nyní můžete zasílat platby členských příspěvků za výuku plavání na 2. pololetí školního roku 2018/2019.

Číslo účtu : 2000521593/2010

Variabilní symbol : rodné číslo dítěte

Specifický symbol : pokud požadujete potvrzení pro zdravotní pojišťovnu,

uveďte do specifického symbolu číslo 1

Zpráva pro příjemce : jméno a příjmení dítěte

 

ÚHRADU PROVEĎTE DO 28.2.2019.

Děkujeme