Úhrada členských příspěvků 2. pololetí

848

 

INFORMACE PRO RODIČE

 Úhrada členských příspěvků na 2. pololetí nejpozději do 29.2.2020 a to bezhotovostně na číslo účtu 2000521593/2010, v.s.: rodné číslo dítěte, do poznámky prosíme uvést jméno a příjmení dítěte.

 Potvrzení pro zdravotní pojišťovnu

Pokud požadujete vystavení potvrzení, uvádějte do specifického symbolu číslo 1.

Potvrzení budou vystavována průběžně a to nejpozději do 30.4.2020 a zasílána elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.