Úhrada členských příspěvků 2. pololetí

1080

 

Úhradu členských příspěvků na 2. pololetí proveďte nejpozději do 28.2.2018 a to bezhotovostně na číslo účtu 2000521593/2010, v.s.: rodné číslo dítěte, do poznámky prosíme uvést jméno a příjmení dítěte.

 

Potvrzení pro zdravotní pojišťovnu

Pokud požadujete vystavení potvrzení, uveďte do specifického symbolu číslo 1.

Potvrzení budou vystavována průběžně a to nejpozději do 31.3.2018.