Úhrada členských příspěvků

1304

Družstva s vypsanými výcvikovými hodinami 1 hodina týdně (rodiče+děti, předškoláci, prvňáčci) 3000,- Kč za školní rok.

Družstva s vypsanými výcvikovými hodinami 2 – 3 hodiny týdně (druháčci, přípravka, zdokonalovací) 4000,- Kč za rok.

Závodní družstvo A+B za školní rok 6400,- Kč.

Všechny příspěvky mohou být zaplaceny najednou do 20.9.2017 nebo rozděleně do dvou splátek a to 1/2 do 20.9.2017 a 1/2 do 15.2.2017 převodem na účet Plaveckého klubu Litoměřice, z. s.. Pokyny pro zaplacení obdrží každé dítě od svého vedoucího družstva.

MOŽNOST PLATBY JE POUZE NA ÚČET PLAVECKÉHO KLUBU

2000521593/2010  

v.s. : rodné číslo dítěte    zpráva pro příjemce : jméno+příjmení dítěte

Pokud požadujete potvrzení pro zdravotní pojišťovnu, uveďte do specifického symbolu 1.