ÚHRADY NA 2.POLOLETÍ

4226

Úhrada členských příspěvků na 2. pololetí nejpozději do 31.1.2023 a to bezhotovostně na číslo účtu 2000521593/2010, v.s.: rodné číslo dítěte, do poznámky prosíme uvést jméno a příjmení dítěte.

Potvrzení pro zdravotní pojišťovnu

Pokud požadujete vystavení potvrzení, uvádějte do specifického symbolu číslo 1.

Potvrzení budou vystavována průběžně a to nejpozději do 28.2.2023 a zasílána elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Žádáme rodiče, aby platbu provedli včas a nevystavovali klub nepříjemným situacím (volání, zasílání sms event. ponechání dítěte bez výuky).

Veškeré informace jsou zveřejňované na stránkách klubu, na nástěnce ve vstupní hale bazénu a cvičitelé/trenéři jsou Vám vždy k dispozici a můžete věc plateb řešit s nimi.

Děkujeme.