Informace k příspěvkům září-leden

1014

Vzhledem k tomu, že se přestalo plavat 9. října, tak budeme na konci pololetí část příspěvků vracet a to během února až března 2021. Částka se bude odvíjet od toho, kdy se budeme moc vrátit do bazénu. To v tuto chvíli nevíme.

Velká část členů příspěvky za toto pololetí nezaplatila. Jejich splatnost byla 15. října! Proto žádáme všechny, kteří ještě zaplatili, tak ať učiní do 4.12 2020. Pokud nám bude ještě do konce pololetí umožněno vrátit se do bazénu, tak ti členové, kteří nemají uhrazené příspěvky, nebudou moci do konce pololetí pokračovat ve výcviku a jejich místo bude uvolněno a nabídnuto v novém náboru dalšího pololetí.

VV plaveckého klubu