NEZAPLACENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU 2. POLOLETÍ

804

Důležité  upozornění pro rodiče !

Do 29.2.2020 měla být provedena úhrada členského příspěvku na 2. pololetí.

Plavecký klub stále eviduje nezaplacené členské příspěvky. Pokud jste tak neučinili do dnešního dne, proveďte platbu co nejdříve, nejpozději však do 15.3.2020 !

Plavecký klub Litoměřice, z. s.