Úhrada členských příspěvků

984

Úhrada členských příspěvků na 1. pololetí nejpozději do 31.10.2018 a to bezhotovostně na číslo účtu 2000521593/2010, v.s.: rodné číslo dítěte, do poznámky prosíme uvést jméno a příjmení dítěte.

 

Potvrzení pro zdravotní pojišťovnu

Pokud požadujete vystavení potvrzení, uvádějte do specifického symbolu číslo 1.

Potvrzení budou vystavována průběžně a to nejpozději do 31.12.2018.